Verden elsker vakre ting og det er liten tvil om at det kan lages mye vakkert av tropisk tømmer som blant annet mahogni, teak og sedertre. Ting som lages av disse treslagene er svært kostbare og derfor er det mange fabrikker som er veldig interessert i å få tak i dette tømmeret for videreforedling og salg. Dette fører til store problemer for regnskogen. For å komme til tømmeret og få den transportert videre, må det lages veier. Dette sørger for over 80 % av all avskoging.

Ulovlig hugst av tømmer

De som hugger tømmeret tjener ikke mye på jobben sin og indianerne som eier jorda trærne vokser på får ingen ting. Utfordringen er at tropisk tømmer er verdifullt og det er mange andre som tjener store penger på det. Den store fortjenesten gjør at korrupte tjenestemenn er mer enn villig til å forfalske dokumenter og sertifikater som tillater eksporten av tømmeret. Og her hjemme sitter det forbrukere som handler vakre produkter til hjemmet sitt uten å vite at produktene bidrar til å avskoge regnskogen og ta hjemmet fra indianerne.

Det finnes også plantasjer der tropisk tømmer dyrkes. Dette er heller ikke bra da de brenner regnskog for å skaffe plass til plantasjen. I tillegg medfører brannene store utslipp av klimagasser, og de avspiser arbeiderne sine med dårlige lønninger. Det er mye annet negativt som også er forbundet med disse plantasjene, slik som bruk av sprøytemidler.

Vi er avhengige av regnskogen

Hvert eneste år forsvinner enorme mengder med regnskog, faktisk forsvinner så mye som halve Norge hvert eneste år. Dette er ganske dramatisk, både for menneskene som bor der og for miljøet i sin helhet. Alle gassene bidrar til å øke drivhuseffekten og dermed altså den globale oppvarmingen. Dyr- og plantearter ikke bare trues med utrydning, men blir utryddet og det i stor skala. Det som er ekstra trist med dette er at vi utrydder arter som ikke finnes andre steder. Og med all denne utryddelsen mister vi matplanter og planter som kunne vært ingredienser i viktige medisiner.

Hva skal vi forbrukere være oppmerksomme på?

Mange av oss vil gjerne gjøre noe men vi vet ikke helt hva. Ikke er vi sikre på hvordan vi skal vite om det er tropisk tømmer vi kjøper eller noe helt annet. Det viktigste vi kan gjøre er å stille spørsmål til forhandler og kan han ikke svare på hvor tømmeret kommer fra, er det en god indikator på at det kan være tropisk tømmer. Normalt sett blir tropisk tømmer, som teak og mahogni brukt i møbler og i båter. Skal du kjøpe parkett bør du se opp for treslag med navn som merbau, eukalyptus, rosewood eller meranti. Ikke glem at slikt tømmer er også vanlig i produkter som kjøkkenbenker og hagemøbler. Fokuset her i Norge har vært stort på dette området, handler du treprodukter hos en av de store norske forhandlerne av slike varer, kan du være sikker på at du ikke handler noe som er produsert av tropisk tømmer.

Ikke glem at selv om de store norske kjedene har nulltoleranse for tropisk tømmer, bør du likevel alltid sjekke hva det er du kjøper. Det er ditt lille bidrag til å redde regnskogen.