Jordkloden vår og havet blir varmere og varmere. Isen smelter, havnivået stiger, der det er tørt blir det bare enda tørrere og der det er vått blir det bare enda våtere. Global oppvarming er et faktum.

Drivhuseffekten og karbon

Atmosfæren vår fungerer som på et drivhus, der det er varmere innenfor enn utenfor. Det vil si at solens varme slipper inn i drivhuset, men glasset forhindrer varmen i å slippe ut igjen. Det er dette vi kaller drivhuseffekten og den er ganske nødvendig for at vi skal kunne leve her på jorden. Hadde ikke atmosfæren vår vært innredet på denne måten ville vi hatt en snittemperatur som var 34 grader kaldere enn det den er nå. Det hadde medført en del utfordringer!

Problemet som har oppstått er at vi mennesker, det er nemlig ganske bred enighet om at dette for det meste er menneskets feil, sørger for at utslippene er for store og dermed blir det altfor varmt.

Visste du at karbon er fundamentet for alt livet her på jorden? Alt er bygd opp av karbon, til og med det vi spiser, likevel er antagelig karbon skyld i det altoverskyggende problemet: global oppvarming. Karbonet har sitt eget kretsløp og finnes, som allerede nevnt, over alt. Det som skjer er at vi fôrer dette systemet med klimagasser, blant annet via fossil oppvarming, altså ved å brenne olje, gass og kull.

Klimagasser

Det finnes ikke bare en klimagass, men den vi lager mest av er CO2. Denne står for nesten 75 % av alle ikke-naturlige klimagasser forårsaket av menneskelig aktivitet. Den andre gassen vi er ansvarlige for er metan. Den står for 17 % av de globale utslippene.

Det som er saken er at klimaendringer alltid har funnet sted. Det har med jevne mellomrom skjedd store forandringer i jordens klima, med påfølgende istid etc. Det som er skremmende nå er ikke at det skjer endringer i klimaet, men at det skjer fortere enn før. Fra 1880 og frem til 2010 økte temperaturen over hele verden med 0,8 grader. Det høres kanskje ikke så ille ut, men den største delen av denne varmeøkningen har skjedd innenfor de siste tretti årene. Det vil si at noe har skjedd som har gjort gitt fortgang til temperaturøkningen og dette noe er oss mennesker og vårt enorme forbruk.

FNs klimapanel

FN har et eget klimapanel som jobber med nettopp disse sakene. De har satt opp en prognose og den er ikke akkurat et lystig syn. Forskerne har nemlig beregnet at temperaturen innenfor de neste hundre i beste fall vil stige med 1,4 grader og i verste fall med 6,4 grader. Dette vil medføre enorme konsekvenser for jorden og alt som lever her, inkludert oss mennesker. Vi snakker om en tørke som vil medføre at mennesker blir klimaflyktninger, da området de bor i ikke lenger egner seg som jordbruksland. Vi snakker om utryddelse av dyr og planter, orkaner og stormer, flom og hetebølger, som igjen bidrar til skogbranner. Ingen lyse utsikter for jorden og dens beboere. Det er ikke lett for forskerne og finne ut nøyaktig hva som vil skje, da de ikke bare skal ta de naturlige endringene med i betraktning men også de vi har fremprovosert på egenhånd. Det eneste som er sikkert er at klimaendringene allerede er over oss.