Global oppvarming og endringer av klimaet er i de fleste land et hett tema. Vi har den siden som mener at vi mennesker og våre aktiviteter er ansvarlige for de raske endringene som skjer og så er det den siden som mener at klimaet går i syklus og det som skjer nå ville ha skjedd uansett, mennesker eller ei. Uansett hvem eller hva som har skylden i den globale oppvarmingen, så har den konsekvenser. Både for oss og for naturen.

De farlige temperaturendringene

Forskerne sier at endringene i klimaet allerede er i gang. Det er ingenting vi kan gjøre for å stoppe det, til det har vi handlet altfor sent. Det eneste vi kan gjøre er å prøve å unngå de aller største og mest alvorlige konsekvensene. For å få til det må vi handle nå.

Temperaturendringene har skapt både tørke og flom. Dette gjør at det mange steder er vanskelig å holde matproduksjonen oppe. For å gjøre det hele verre er dette konsekvenser som rammer de aller fattigste av jordens land. Flere steder i Afrika blant annet, er tørken katastrofal. Noe som medfører at det er vanskelig å dyrke mat både til mennesker og husdyr. Dermed er sultkatastrofen ett faktum.

Konsekvenser for dyr og natur

I Norge vil vi oppleve mer regn, noe som gir våtere somre og snøfattige vintre. Dyr og planter sliter med å tilpasse seg endringene rett og slett fordi de kommer for fort. Det betyr at planter og dyr ikke har tid nok til å gjøre de endringene som skal til for å overleve. Hvilke konsekvenser vil det ha for oss?

Klimapanelet til FN mener at rundt 25 % av alle de dyre- og planteartene vi har i verden kan bli utryddet. Isbjørnene forsvinner fordi de ikke lenger har et hjem – polene smelter. Fiskearter blir borte, fugler mister hekkeområder. Verden blir kold og ødslig, og det aller viktigste er at det blir vanskeligere å holde matproduksjonen oppe slik at verdens befolkning får mat. Ringvirkningene forplanter seg og det som ser ut som en katastrofe i et land langt unna, får snart konsekvenser andre steder også.

Global oppvarming påvirker helsen vår

Du har kanskje ikke tenkt på konsekvensene av global oppvarming som noe annet enn noe som gjør at noen dyrearter forsvinner og at fattige land får problemer med sult? Klimaendringene vil også påvirke helsen til både deg og meg. Hetebølger vil i fremtiden kunne ta livet av mange. I tillegg vil det kanskje være perioder av året der du ikke kan oppholde deg utendørs fordi det er for varmt. Mer nedbør leder til økt risiko for smitte av vannbårne sykdommer. Det vil si at en sykdom som malaria kan bli vanlig i helt andre områder enn i dag.

Skogbrann, flom, hetebølger vil ødelegge områder, eiendeler og menneskeliv. Det vil bli umulig å bo i enkelte områder, der det kanskje vil være store farer for ras og annen ødeleggelse. Mangel på mat, vanskeligheter med å dyrke jorden, klimaflyktninger… alt i alt et scenario det er ganske vanskelig å forestille seg. Vi må forberede oss på hva som kan komme. Men vi må også jobbe for at så få av disse konsekvensene som mulig skal bli en realitet. «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt» er det noe som heter. Ditt bidrag hjelper uansett hvor lite det virker i den store sammenhengen!