Det har lenge vært en diskusjon om nye hus er mer miljøvennlige enn gamle, og det er ikke lett å bli klok på de lærde i dette tilfellet. Mange mener at nye hus, som kan bygges etter nye, miljøvennlige metoder er det aller beste. Samtidig er det også mange som mener at det å oppgradere gamle hus, kan være mer miljøvennlig da det koster mye energi å rive hus.

Oppgradere et gammelt hus

Moderne teknologi gjør det fullt mulig å oppgradere gamle hus. Man kan isolere, skifte ut gamle vinduer, sette inn nytt elektrisk anlegg og så videre. Det er klart tidkrevende og kostbart, men på denne måten kan man installere energibesparende tiltak.

Det koster mye energi og ressurser å bygge et hus, dermed er det mer en kulturminner som gjør det verdt å ta vare på gamle bygg. Bygger man nytt vil det ta alt fra 25 til 60 år å spare inn den energien som gikk med i prosessen. Dette gjelder selv om det nye huset man bygger er et miljøvennlig hus, som et passivhus.

I bunn og grunn er det både viktig og miljøvennlig å utnytte de ressursene som allerede er brukt i å bygge et hus. Det koster å kaste bort ressurser. Men når nye hus skal bygges er det viktig at det gjøres etter alle miljøvennlige prinsipper, slik at klimaet ikke blir belastet mer enn det som er nødvendig.

Passivhus

Dette er hus som blir bygget på en slik måte at de har et mye lavere behov for energi enn det som er satt som standard. Konseptet ble utviklet i Tyskland og i dag finnes det rundt 40 000 slike hus i verden. De fleste er i Tyskland, men også noen i Skandinavia. Disse passivhusene, der energibruken blant annet reduseres ved hjelp av varmeisolasjon, ekstra gode vinduer og bruk av solenergi, finnes ikke bare som bolighus men også som kontorer, barnehager og sykehus.

Det koster mer å bygge et passivhus enn det koster å bygge et vanlig hus, men disse kostnadene vil tjenes inn igjen takket være energibesparingen. Ønsker man å bygge passivhus kan man blant annet søke om støtte fra fra Enova. Passivhus er representert flere steder i Norge, blant annet i Oslo og Trondheim.

Aktivhus

Et aktivhus består av naturlige materialer, pustende konstruksjoner, solenergi og en naturlig ventilasjon. Prinsippene bak et aktivhus er å skape et helhetlig og bærekraftig bygg gjennom hele livssyklusen. I motsetning til passivhusene som er helt tette, lages denne varianten av pustende materiale og resultatet på det hele er et godt og sunt inneklima.

Eksisterende bygg bør moderniseres slik at de blir så energisparende som mulig. Det vil koste mer energi å rive dem ned og bygge opp noe nytt enn å renovere dem. Det er viktig å se helheten og ikke bare rive for å bygge noe som tilsynelatende er bedre.

Når det kommer til å bygge nye hus er det mange miljøvennlige alternativer for dem som vil gå den veien. Husk at det ikke bare er sluttresultatet som bør være miljøvennlig men også byggeprosessen som leder til det ferdige resultatet.