I de senere årene har vi til stadighet opplevd det som nå går under navnet ekstremvær. Det vil si vær som kan sette liv og verdier i fare, dersom man ikke tar tilstrekkelig med forhåndsregler i tide. Orkaner og stormer hører med under kategorien ekstremvær og disse ser ut til å være større og sterkere for hver gang.

Høyere temperaturer

Jordkloden blir varmere, og høyere temperaturer sammen med mer luftfuktighet enn tidligere virker som rene energibomben for klimaet vårt. Forskerne har også lenge visst at økning av temperaturene på jorden også vil gi en økning av mulighetene for stormer og orkaner etc.

Forskere enige om sannsynlig årsak

Hva er det egentlig som skjer? Hvorfor virker det som om stormene kommer oftere enn før og at de blir sterkere og mer ødeleggende for hver gang? Forskere verden over ser ut til å ha nådd en bred enighet om at global oppvarming er av betydning. Det det er mest enighet om i forskermiljøet er at stormene vi opplever har blitt sterkere, samtidig har det blitt gjort forskning som viser at de også har økt i hyppighet.

Det er mange store og tunge forskningsorganisasjoner som jobber med dette temaet og det er ikke lett å komme opp med entydige og klare svar, likevel er det kommet mye og overbevisende data som viser at global oppvarming har mye å si for hvordan været på jorden utvikler seg. Det har også kommet flere prognoser som gir oss kraftige hint om at oppvarmingen av jorden ikke nødvendigvis gir flere stormer, men de som kommer blir definitivt sterkere enn det de har vært før. Dette er ganske alvorlige utsikter for oss jordboere, som må begynne å ta sikring av bolig, verdier og oss selv på større alvor.

Forurensing fra Østen kan gi verden flere stormer

Østlige deler av verden forbindes gjerne med store og forurensede byer samt innbyggere med munnbind, som de bruker for å ikke inhalere all den forurensede luften. Visste du at enkelte forskere mener at det er en sammenheng mellom all forurensingen i en del av verden og kraftige stormer et annet sted? Den ekstremt dårlige luftkvaliteten har blitt et problem for hele verden. I tillegg har man funnet ut at partikler i den møkkete luften reagerer med vanndråper som allerede er i luften. Til sammen danner dette skyer som er tykkere og ikke minst tettere enn tidligere. Dette gir blant annet mer regn og lengre nord, vil dette regnet komme ned som snø. Med andre ord er det mulighet for mange veldig kalde og veldig snørike vintre.

Tro eller ikke tro

Det er mange som ikke tror på disse forskningsresultatene og forskerne som sier at global oppvarming kan forårsake store og ikke helt ønskede værforandringer. Uansett hva du velger å tro er årsaken til at stormene blir sterkere, så gjenstår det faktum at de blir sterkere og at både byer og land må ta konsekvensene av dette og ha beredskapen klar når uværet rammer. Den amerikanske østkysten har vært spesielt plaget av kraftige snøfall, som setter hele byer ut av spill. Hvis denne typen vær ikke bare har kommet for å bli men også blir verre, må vi finne måter å leve med det på.