Macau er Kinas svar på amerikanske Las Vegas, og har de seneste årene merket en stor økning av casinoturisme. Tidligere var det for det meste asiatiske casinospillere som dro til Macau, men det blir stadig mer populært også blant vestlige kunder.

Macau er en autonom region i Kina, og ligger på den ene siden av Perlefloden, med Hong Kong på den andre siden. Nylig er det blitt bygget en ny bro som går over Perlefloden og knytter Hong Kong og Macau sammen, noe som også har ført til at det er blitt enklere for turister og fastboende i Hong Kong å komme seg til Macau for å spille på casinoene, i følge AutomatSpill.co.

Det er dog ventet at klimaendringer vil by på utfordringer for Macau og casinoindustrien der. Det er nemlig ventet at Perlefloden vil bli 1,2 meter høyere i løpet av dette århundret. Dette kan føre til katastrofale konsekvenser for både Hong Kong og Macau, og casinoindustrien.

Følger for Macau

Macau er sårbar for klimaendringer generelt, og vannstand spesielt, på grunn av sitt flate landskap og kunstige strender og øyer. Slike endringer vil også gjøre hele området, inkludert Hong Kong, mer utsatt for orkaner og tsunamier. Det er nemlig ventet at både Hong Kong og Macau vil oppleve at vannstanden øker, men Hong Kong vil være en smule mindre utsatt på grunn av sin varierte topografi, som inkluderer mange fjell. Samtidig er det flere personer som bor i spesielt utsatte områder i Hong Kong, enn hva som er tilfellet i Macau. Det regnes med at begge stedene vil oppleve omfattende erosjon av kystlinjene sine.

Flere forskere mener at begge øyene lever på nåden til de største forurenserne i verden, USA og Kina. Om ikke disse landene tar alvorlige grep for å minimere sine utslipp, vil de to øyenes fremtid være usikker.

Vannstanden i området økte i gjennomsnitt 1,35 millimeter per år fra 1926 til 2010, men fra 1970 til 2010 har vannstanden økt med 4,2 millimeter per år. Noe som understreker at klimaendringene er blitt verre siden 70-tallet, og at det er en klar sammenheng mellom forurensing i verden for øvrig og økt vannstand i området.

Tettpakket med mennesker

I likhet med Hong Kong, har Macau en av de mest tettpakkede områdene i verden. Det er nemlig omtrent 630.000 mennesker som deler på en 30 kvadratkilometer stor øy. Derfor er det noe overraskende at det før nå ikke er blitt snakket mye om klimaendringenes konsekvenser for casino-øyen. Man har nylig begynt et samarbeid mellom myndigheter, universiteter og forskermiljø for å finne ut hva slags konsekvenser man kan forvente seg, og hva som bør gjøres med det.

Forskerne mener at det verst tenkelige utfallet er at vannstanden vil øke med 118 centimeter innen 2020, noe som vil være 20 cm høyere enn det globale gjennomsnittet. Samtidig mener man at denne økningen kan begrenses til kun 35 centimeter om verdens forurensere tar grep for å begrense det skadelige utslippet sitt.

Lokale myndigheter har begynt å forberede seg for det verste utfallet. Man har startet store infrastruktur-prosjekt, som inkluderer kunstige barrierer, strender og broer til fastlandet. Blant annet er det nylig ferdigstilt et gigantisk bro-prosjekt som knytter både Hong Kong og Macau til det kinesiske fastlandet, noe som kan vise seg å bli en viktig livline om vannstanden skulle øke dramatisk.

På tross av at vannstanden vil øke sakte, og over tid, så er flere lokale politiske stemmer bekymret over Macau sitt notorisk saktegående byråkratiske system. Man frykter at byråkratiet vil hindre byen i å gjennomføre viktige infrastruktur-prosjekter som kan redde dem fra eventuelle klimaendringer. Økende vannstand vil utvilsomt by på store problemer for denne lille, flate og tettpakkede øyen, spørsmålet er om man vil få ferdig viktige forberedelser i tide.