Det er mange organisasjoner som jobber for å bevare regnskogen, men Regnskogfondet er den klart største i Norge. Denne organisasjonen har et bredt samarbeid med mer enn 70 andre organisasjoner i land hvor det finnes regnskog. Disse er spredt utover Amazonas med Brasil samt Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. I Norge jobber de for å øke folks engasjement for regnskogen og forståelsen for hvorfor den er så viktig for oss.

En av de spennende prosjektene som Regnskogfondet står bak, er et samarbeid om gjenvinning. Dette betyr at når du leverer en tom kartong til gjenvinning, så vil du indirekte være med til å beskytte 6,5 m2 med regnskog et sted i verden.

Alle kan bidra

Prosjektet som fondet står bak er et prosjekt som alle kan delta i. Som nevnt så går det ut på å gjenvinne kartong og på den måten samle inn penger til å redde regnskogen. Det finnes ca. 800 millioner kartonger på det norske markedet og ved å samle inne rundt 65 % av disse, vil det bidra med kr 750 000 som går direkte til beskyttelse av regnskogen i Amazonas. Det koster ca. 250 kroner å beskytte 1 km2 med regnskog pr. år og om målet nås, vil det bety beskyttelse av rundt 3000 km2 regnskog i året.

Mange jobber også lokalt og spesielt i Amazonas finnes det mange grupper og organisasjoner som kjemper for å bevare regnskogen. De ser daglig hvordan den blir mindre på grunn av kommersielle interesser, noe som kan være vanskelig for oss i Norge å legge merke tid når vi bor så langt borte. Regnskogfondet er blant annet med til å finansiere prosjekter og aktiviteter i den brasilianske delen av Amazonas og som gjennomføres av f.eks. de lokale indianere som bor der.

Medlemsbaserte organisasjoner

I Norge alene finnes det mange mindre organisasjoner som jobber for å bevare regnskogen. Noen av dem er basert på medlemmer som støtter økonomisk og andre får inntekter fra ulike prosjekter som de gjennomfører. En av organisasjonene som er basert på medlemmer er Besteforeldrenes Klimaaksjon som ble startet i 2006. De jobber på lang sikt mot at våre barnebarn og deres barn igjen skal kunne arve en jord som er i bedre balanse enn det vi ser i dag.

En annen organisasjon som jobber for regnskogen er Framtiden i våre hender. Dette er en frivillig organisasjon og de jobber mot et mer miljøriktig forbruk, noe som igjen er med på å minske bruken av f.eks. palmeolje. Denne typen olje er en av de største årsakene til at regnskogen blir hugget ned i Sørøst-Asia og erstattet med de mer lønnsomme oljepalmer. Men det er en dårlig løsning for miljøet.

Ikke medlemsbaserte organisasjoner

En av de mest kjente organisasjonene som ikke er basert på medlemmer er Greenpeace. Den har eksistert i mange år og ble også etablert i Norge i 1988. De har lenge jobbet for miljøet og spesielt at det skal finnes så bæredyktige løsninger som mulig. Andre organisasjoner som holder til i Norge er SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) som jobber for biomangfold. WWF (World Wide Fund for Nature) har mange allerede et kjennskap til og på verdensplan er dette en av de store organisasjonene, med kontorer i mer enn 100 land. De jobber mot en mer miljøriktig bruk av våre ressurser på verdensplan.

Sist, men ikke minst er det ZERO (Zero Emission Resource Organisation), som er en uavhengig stiftelse. De jobber for å stoppe klimaendringene eller i alle fall å begrense dem ved å finne utslippsfrie løsninger som kan brukes innen energisektoren.