Presset på byene vedvarer. Det er stadig en jevn strøm av mennesker, som av ulike grunner trekker inn til de store byene. Det er gjerne her jobbene og mulighetene er og dermed øker både tilflytningen og presset på å skape nye boliger. Men hvordan skal dette gjøres samtidig som man tar vare på miljøet? Trehus i urbane strøk kan være et utmerket klimatiltak og her skal du få høre hvorfor.

Fleksibelt med tre

Tre er et veldig fleksibelt materiale å bygge i. Det veier lite og er dermed både enkelt og rimelig å frakte. En annen flott side av treverk er at det er enkelt å gjøre endringer i konstruksjoner av tre. Det vil si at du lett kan rive ned en vegg eller legge til en, for den saks skyld.

Visste du at byggebransjen står for så mye som 30 % av alt det materialet som forbrukes i verden? Da er det viktig å bruke fornybare materialer som nettopp tre. De mest vanlige tresortene er furu og gran, men det kan også brukes andre varianter, som for eksempel bjørk. Tre er et godt og klimavennlig byggemateriale, som nordmenn er godt kjent med. Det er også lett å få byggmestre som er eksperter i å bygge hus i tre.

En annen stor fordel med tre er at trebygninger har et veldig godt inneklima. Det er i hovedsak takket være det faktum at tre er et levende materiale. En annen fin bivirkning for de som er opptatt av slikt er at trebygninger har god akustikk.

Nye metoder

Det gjøres mye forskning på urban boligbygging. Det er viktig å bygge noe som både er rimelig og effektivt, men som også holder lenge. Det er viktig å finne en god kombinasjon mellom valg av byggemateriale og detaljer i konstruksjonen. Denne problemstillingen har dukket opp takket være alt ekstremværet vi opplever. Mye fuktig vær og et stadig varmere klima samt nye forskrifter i byggebransjen gjør at trehus er mer utsatt for sverte- og råtesopper enn før. De får rett og slett veldig gode vektstforhold.

Hus i betong og mur

I motsetning til et hus av tre er et hus i betong eller mur mer eller mindre fritt for krav til vedlikehold. Ikke kan det råtne eller ruste, det er kjølig om sommeren og likeledes varmt om vinteren. Tilhengere av denne byggeskikken mener derfor at dette er en langt mer energivennlig måte å bygge på. Det er dyrere å bygge i mur men i det lange løp vil energibesparingen og det lave kravet til vedlikehold vil jevne ut dette.

Det finnes ellers mange måter å bygge på, som passivhus eller aktivt hus. Man kan også sette inn solcellepanel og andre miljøtiltak. Det finnes de som bygger små hus og de som bygger med materialer de finner på gjenbruksstasjonen. Det er definitivt mange måter å være miljøvennlig på, noen passer best i mindre byer og andre passer i større byer. På mindre steder har man mer plass, og flere kan bo i eneboliger. I byen må man bygge å en annen måte for å få plass til alle som ønsker å bo og jobbe der.