Visste du at Norge i 2013 importerte hele 205 000 tonn soya? Alt dette blir brukt i kraftfôr, og hver gang du kjøper meierivarer, eller produkter av kjøtt og egg, får du i deg soya. Faktum er at forbruket av soya, og dermed også produksjonen, er langt større enn den som omhandlet palmeoljen da denne var på sitt høyeste. Dessverre har det ikke kommet noen merkeordninger på plass, som kunne gjort det enkelt for oss forbrukere å velge produkter uten soya.

Slik produseres soya

Brasil er ett av de landene som produseres soya og eksporterer det til blant annet Norge. Det produseres over 300 millioner tonn med soya hvert eneste år og i tillegg til allerede nevnte Brasil, produseres det også soya i blant annet Argentina, Kina og India samt USA. Når soya produseres blir jordsmonnet skrinnere for hver runde. Dette skyldes blant annet ensidig dyrking og utnyttelse av jorden samt et stort forbruk av sprøytemidler. Dermed blir jorden utarmet og det er behov for å hugge ned mer regnskog for å skaffe til veie mer dyrkingsareal. Dette gjør produksjon av soya til en enorm trussel mot regnskogen – faktisk en mye større trussel enn palmeoljen.

Soya blandes i dyrefôret for å tilføre nok protein. Proteinet er nødvendig for at dyrene skal vokse fort nok og for at melkekyrne skal gi nok melk. Tidligere ble mel av kjøttbein og fiskebein blandet ut i kraftfôret for at dyrene skulle få nok proteiner. Etter kugalskap-historien som herjet i Europa, ble dette forbudt og nå er det altså soya som gjelder. Norge ligger så langt nord at det er vanskelig å dyrke store nok mengder med proteinholdige vekster, derfor må vi importere soya.

Alternativer

Dersom vi vil redusere importen og forbruket av soya finnes det et ganske innlysende alternativ, nemlig la dyrene få gress. Dersom vi dyrker gress selv og lar dyrene gå ute, vil dette løse mange av problemene våre. Landskap gror ikke igjen og vi får utnyttet alt potensialet som ligger i jordbruket. For dyrene vil dette være en stor fordel og også for oss mennesker. Dyrene får bedre immunforsvar, de trenger mindre medisin. Kvaliteten på produktene vi får blir bedre og næringsinnholdet vil bli høyere. Dette er også viktig for oss mennesker, som tross alt skal spise for å holde oss friske og ikke motsatt.

Bruk forbrukermakten

Det finnes selvfølgelig de som mener at sertifisering av produksjonen vil løse problemet. Sertifiseringen vil bare være for en liten del av det som produseres og så lenge mengden opprettholdes vil behovet for å hugge ned regnskogen fremdeles være der. Det beste vi kan gjøre er å redusere bruken av soya og erstatte det med andre alternativer. Når etterspørselen synker, synker også produksjonen pga. manglende lønnsomhet. Vi kan også bruke vår makt som forbrukere og kreve at matvarer blir merket slik at vi ser hvilke inneholder soya. Da kan vi velge andre alternativer og på den måten være med å redusere behovet for soya. Akkurat slik vi gjorde med palmeoljen. Nå er det soyaen sin tur og for regnskogens skyld kan vi klare dette også!